Klub Svitavy

V letošním roce Svitavský esperantský klub slaví hned dvě kulatá výročí. Je to přesně 80. let fungování místního klubu a zároveň 5 let od založení muzea esperanta, které funguje v přízemí Otendorferovy knihovny od roku 2008. Právě v těchto prostorách se 28. září konalo slavnostní zahájení oslav. Program oslav na konci září se natáhl na tři dny. Součástí byly konference, divadelní vystoupení a také vernisáž výstavy Post duono v městském muzeu a galerii. Post duono je česky "po polovině", výstava totiž mapuje projekt jehož hlavním cílem je vystoupit na nejvyšší vrcholky zemí Evropské unie a zdolaných je jich v tuto chvíli pouze 14. Přestože má Svitavský klub esperanta pouze 15 členů, jeho význam ve spojitosti s muzeem je obrovský. Na každém setkání se totiž potkávají esperantisté z různých zemí, letos bylo nejvíce hostů ze Slovenska, dále hosté z Polska a z Rakouska.

Zdroj: CMS TV Svitavy