Klub Brno

klub esperantistů Brno

Klub byl založen v roce 1901 jako vůbec první esperantská Klub esperantistů v Brněoslaví 110. výročí svého založení organizace v tehdejším Rakousku a z této doby pocházejí i první publikace v klubové knihovně. „Cílem bylo a zůstává uskutečnění nenákladné a přesto účinné a kvalitní komunikace pro všechny občany v Evropě a mezi národy, protože většina lidí nezvládá tzv. světové jazyky, přestože se jim učí a vynakládá na snahu o jejich zvládnutí astronomické částky. Neřešení problému působí velké ztráty ve všech oblastech života, zvláště ekonomice, i když si to lidé ani jejich vůdci neuvědomují,“ představil klub jeho předseda Miroslav Malovec. Za první republiky klub proslavil ve světě město Brno rozhlasovou stanicí Verda Stacio (Zelená stanice), která vysílala jednak přednášky o československé kultuře, sportu, vědě a politice, jednak divadelní hry, operety a opery, v nichž účinkovaly osobnosti jako Karel Höger, Jarmila Kurandová, Vladimír Leraus, František Kožík, Dalibor Chalupa a další.

Poválečná situace

Po válce v roce 1952 byla celostátní esperantská organizace rozpuštěna na pokyn sovětské moci, avšak esperantisté ve své klubové činnosti neustali. „V Brně žil do roku 1964 vynikající překladatel esperantské poezie a operních árií Jiří Kořínek, jehož překlady českých básní (byly jich stovky) vycházely v esperantském tisku po celém světě. Jiný brněnský překladatel, Josef Vondroušek, přeložil hlavní díla Karla Čapka, i díla dalších prozaiků,“ připomenul Malovec. V roce 1969 byla esperantská organizace obnovena pod názvem Český esperantský svaz ustavujícím sjezdem v Besedním domě v Brně.

Založení Wikipedie

V roce 2002 brněnští esperantisté založili českou Wikipedii za pomoci amerických esperantistů. „Několika články jsme přispěli do internetové Encyklopedie města Brna a ve spolupráci s magistrátem jsme připravili turistický prospekt Brno – správný směr v esperantské verzi, který je ke stažení na internetu spolu s dalšími cizojazyčnými verzemi. Udržujeme styky s esperantisty z družebního města Rennes. Naše mládež uspořádala v roce 2006 v Brně mezinárodní seminář Jazyky na internetu za finanční podpory z fondů EU. Několik let jsme vedli kurzy esperanta na Masarykově univerzitě jako volitelný předmět. Jeden ze studentů MU je nyní ve Francii jako stážista esperantské organizace Esperanto na internetu a tato stáž se mu započítává do studia MU,“ přiblížil současnost předseda klubu. A dodává: „Náš člen již dvakrát přednášel na České konferenci v Poděbradech, tj. setkání dvou stovek českých intelektuálů, kteří hledají nové cesty pro vývoj české společnosti. Letos povede blok přednášek o souvislostech komunikace v ekonomice a politice. Potěšilo nás, že v poslední době se v regionálním tisku objevily pozitivní články o esperantu jako možném komunikačním jazyku.“

Zdroj: Zpravodaj městské části Brno-střed
Autor: redakce