45 logických slovíček

i-
neurčité
ki-
tázací
& vztažné
ti-
ukazovací,
označuje
ĉi-
společné
neni-
negativní
+u
bytost
iu
někdo kdosi
kiu
kdo
který
tiu
ten
ĉiu
každý veškerý
neniu
nikdo žádný
+o
věc
io
něco
cosi
kio
co
tio
to
ĉio
vše všechno
nenio
nic
+a
vlastnost
ia
nějaký
jakýsi
kia
jaký
tia
takový
ĉia
všelijaký
nenia
nijaký
+e
místo
ie
někde kdesi
kie
kde
tie
tam
ĉie
všude
nenie
nikde
+am
čas
iam
někdy kdysi
kiam
kdy
když
tiam
tehdy
ĉiam
vždy
neniam
nikdy
+el
způsob
iel
nějak jaksi
kiel
jak
tiel
tak
ĉiel
všelijak
neniel
nijak
+al
příčina
ial
z nějakého důvodu
kial
proč
tial
proto
ĉial
ze všech důvodů
nenial
bez důvodu
+om
množství
iom
trochu
kiom
kolik
tiom
tolik
ĉiom
všechno
neniom
ani trochu
+es
vlastnictví
ies
něčí
čísi
kies
čí
jehož
ties
toho
těch
ĉies
všech každého
nenies
ničí
nikoho

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" - Esperanto máš v kapse