Esperanto

Ludvík Lazar Zamenhof, zástava esperanta

Název esperanto je odvozen od pseudonymu, který používal jeho tvůrce Dr.Esperanta (lékař Ludvík Lazar Zamenhof).Záměrem tvůrce bylo vytvořit neutrální a lehce naučitelný jazyk použitelný k mezinárodní komunikaci. V dnešní době esperantem mluví asi 2 miliony lidí, z toho je asi 1000 lidí rodilími mluvčími. Esperanto je používáno od dopisování si ažpo sepisování vědeckých prací. První česká mluvnice esperanta se jmenovala „Úplná učebnice mezinárodní řeči dra.Esperanta“ a byla vydána již v roce 1890, tři roky poté co ji zveřejnil Zamenhof. První esperantistický klub v ČR byl v roce 1902 založen v Praze. V roce 1933 vznikl i ve Svitavách. Za 2. Svět. Války musely být esperantistické kluby rozpuštěny a za komunismu byly omezovány. Po pádu komunismu se začaly znovy rozvíjet. Dnes se esperantem mluví roztroušeně ve 115-ti zemích světa.

Autor: Josef Jura