Klub Brno

klub esperantistů Brno

Klub byl založen v roce 1901 jako vůbec první esperantská Klub esperantistů v Brněoslaví 110. výročí svého založení organizace v tehdejším Rakousku a z této doby pocházejí i první publikace v klubové knihovně. „Cílem bylo a zůstává uskutečnění nenákladné a přesto účinné a kvalitní komunikace pro všechny občany v Evropě a mezi národy, protože většina lidí nezvládá tzv. světové jazyky, přestože se jim učí a vynakládá na snahu o jejich zvládnutí astronomické částky. Neřešení problému působí velké ztráty ve všech oblastech života, zvláště ekonomice, i když si to lidé ani jejich vůdci neuvědomují,“ představil klub jeho předseda Miroslav Malovec. Za první republiky klub proslavil ve světě město Brno rozhlasovou stanicí Verda Stacio (Zelená stanice)...

Esperanto

Ludvík Lazar Zamenhof, zástava esperanta

Název esperanto je odvozen od pseudonymu, který používal jeho tvůrce Dr.Esperanta (lékař Ludvík Lazar Zamenhof).Záměrem tvůrce bylo vytvořit neutrální a lehce naučitelný jazyk použitelný k mezinárodní komunikaci. V dnešní době esperantem mluví asi 2 miliony lidí, z toho je asi 1000 lidí rodilími mluvčími.

Historie

Vysílaní rádia Verda Stacio

Počátek bychom měli hledat v roce 1927, kdy se ve vysílání brněnské stanice objevil kurs esperanta pod vedením ředitele jedné soukromé školy Josefa Bednáře. Pak se na několik let esperanto odmlčelo, ale v roce 1931 se ve Slavkově konala Napoleonská výstava, o níž 24. června v esperantu přednášela tehdejší místopředsedkyně místního esperantského klubu Marie Strejčková. Ta také o necelý rok později, 17. dubna 1932, promluvila o 9. Všesokolském sletu v Praze a tento projev se týkal významu tohoto sportovního svátku a udělila také několik rad cizincům. Vysílal se od 18:50 do 19:00 a ačkoliv tento čas není příliš vhodný pro vysílání do zahraničí, přišlo na něj 42 ohlasů žádajících bližší informace. A právě to byl zárodek pravidelného esperantského vysílání z Brna, díky němuž se brněnskému rozhlasu začalo říkat "Verda Stacio", což znamená "Zelená stanice"

Přihlásit se k odběru Verda Stacio RSS